با ورک استیشن های سری Z840 بی نهایت مرزهای محاسبات را از آن خود کنید. این سری Z840 جهت حفظ و بهینه سازی پروژه های عظیم ساخته شده است.