از قابلیت های جالب در نسخه vSphere 6.0 می توان به vCenter host gateway اشاره کرد.