همان طور که می دانید ، سرورهای شرکت HP جهت مدیریت به صورت Remote دارای پورتی به نام iLO هستند.