آخرین مدل سرور از سری سرورهای تک پردازنده ایستاده HP ProLiant ML310e Gen8 V2 می باشد که با ارتفاع 4U از سری Entry-Level محسوب می شود .