قبلا در خصوص تفاوت فرآیند Buffering و Caching صحبت کردیم و متوجه شدیم که Cache چقدر می تواند باعث افزایش سرعت پردازشی ما در کامپیوتر شود.