این ماه های اخیر، یکی از شدیدترین ماه های رقابتی در ورود PC ها به بازار رقابت بود، اما خبرهای خوبی برای کمپانی HP به گوش می رسد،