تقویت کردن مطمئن کارایی های ایستگاه کاری اچ پی خود توسط حافظه های DDR3