برای مشاهده فهرست مخاطبان در نرم افزار Outlook که از دیگر سرویس های ایمیل به صورت فایل CSV استخراج کرده اید ابتدا از منوی File گزینه Open and Export و سپس Import/Export را انتخاب نمایید. . . در ویزارد Import and Export گزینه Import from another program or file را برگزینید و بر روی Next کلیک کنید. . . در پنجره Import a File گزینه Comma Separated Values را انتخاب و Next را کلیک نمایید. . . اکنون با کلیک بر روی دکمه Browse آدرس فایل CSV را مشخص کنید. . . در نهایت گزینه Do not import duplicate items را به حالت انتخاب در آورید و دوباره Next را…