در مقاله قبل درباره DHCP Options صحبت کردیم. در این آموزش قصد داریم نحوه رزرو آدرس IP توسط DHCP Reservation و تفاوت آن را با IP Exclusion توضیح دهیم.