اسناد دو جاسوس‌افزار قدرتمند و جدید آتنا و هرا منتشر شد

در حالی که در کمتر از دو هفته شاهد یک حمله بزرگ باج‌افزاری و همچنین انتشار جزییاتی در ارتباط با ابزارهای جاسوسی بودیم، بازهم خبر دیگری در […]