به تازگی دانشمندان دانشگاه های میشیگان و نیویورک طرحی به نام  masterprint را رقم زده اند