سیستم iLO4 در سرورهای HP یکی از محبوبترین و حرفه ای ترین ابزارهای مدیریت و مانیتورینگ سرور به شمار میرود.