لیتوگرافی یا فرآیند تولید و شکل‌گیری مدارات در دنیای پردازنده چیست ؟

منظور از لیتوگرافی در دنیای پردازنده ، فرآیند تولید و شکل‌گیری مدارات و قطعات آن است. […]