سیسکو از وجود یک آسیب‌پذیری جدی ارتقاء امتیاز در سامانه‌ی (Cloud Center Orchestrator (CCO به مشتریان خبر داد. سامانه‌ی CloudCenter سیسکو یک بستر مدیریت اَبر ترکیبی است که از دو مؤلفه تشکیل شده است: مدیر CloudCenter، یک واسط که توسط مدیران و کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. CloudCenter Orchestrator که توسعه‌ی برنامه‌های کاربردی را خودکار می‌سازد و زیرساختی برای تأمین و پیکربندی است. این سامانه قبلاً بخشی از شرکت فناوری CliQr بود که سیسکو اوایل امسال آن را خریداری کرد. به گفته‌ی سیسکو یک مهاجم غیرمجاز از راه دور می‌تواند کانتینرهای داکر (Docker containers) مخرب را با امتیازات بالا نصب کند. در این عملیات از آسیب‌پذیری CVE-2016-9223 موجود در پیکربندی ماشین داکر…