محمود واعظی وزیر ارتباطات در خصوص رساندن اینترنت پرسرعت به روستاها ، ظرفیت پهن باند ، فیلتر شدن تماس صوتی تلگرام و پرتاب ماهواره های امیرکبیر و ناهید سخنانی ایراد کرد که در زیر به جزئیات آن می پردازیم.