انواع رسانه های ارتباطی :   سه نوع متداول رسانه های ارتباطی عبارتند از : 1-رسانه های انتقال (کابل کواکسیل و کابل زوج به هم تابیده) 2-کابلهای فیبر نوری 3- بیسیم    کابل ها : کابل کواکسیال: کابل های کواکسیال در سه مدل زیر ارائه می شود: کاربرد   مقاومت کابل   نوع کابل کابل تلویزیون   75 اهم   RG-59 10 Base2 (ThinNet)   50 اهم با قطر 5 میلیمتر   RG-58 10 Base 5 (ThickNet)   50 اهم با قطر 10 میلیمتر   RG-8  یا RG-11   کابل کواکسیال نازک  : (ThinNet)   این نوع کابل داده ها را تا فاصله 185 متر انتقال می دهد . بیشترین کاربرد این کابل در شبکه های Bus می…