معرفی و بررسی استاندارد 80Plus در منابع تغذیه سرور

تمام سیستم های کامپیوتری برای عملکرد مناسب نیاز به جریان الکتریکی مخصوص خود دارند. […]