اگر تلویزیون شما از مدل های جدید هوشمند نیست تا بتوانید به راحتی به شبکه وای فای متصل شوید نگران نباشید ،