نمایش دادن همه 11 نتیجه

Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base | WS-C3850-48P-S

برای قیمت تماس بگیرید

Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base | WS-C3850-24P-S

برای قیمت تماس بگیرید

Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base | WS-C3850-48T-S

برای قیمت تماس بگیرید

Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base | WS-C3850-12XS-S

برای قیمت تماس بگیرید

Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base | WS-C3850-12S-S

برای قیمت تماس بگیرید

Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite | WS-C2960XR-24TS-I

برای قیمت تماس بگیرید

Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base | WS-C2960X-48FPS-L

برای قیمت تماس بگیرید

Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base | WS-C2960X-24TS-L

برای قیمت تماس بگیرید

Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base | WS-C2960X-24PS-L

برای قیمت تماس بگیرید

Cisco Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image | WS-C2960+24PC-L

برای قیمت تماس بگیرید

Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base | WS-C2960+24TC-L

برای قیمت تماس بگیرید