شرکت Pharmasset در پی تحقیقات دارویی و محاسباتی خود، 4 سرور Blade از HPE خریداری کرد 

تا شبیه‌سازی مولکولی را به امید یافتن مولفه‌های دارویی جدید انجام دهد. این مولفه‌ها مانع از تکثیر ویروس‌ها در بدن انسان می‌شوند. شرکت Pharmasset در زمینه نجات زندگی انسان‌ها فعالیت می‌کند. این شرکت در تلاش است تا درمان بیماری‌های هپاتیت B، هپاتیت C و HIV را بیاید و به دستاوردهایی نیز رسیده است. این شرکت در طول 10 سال فعالیت خود، سه دارو یافته که در مرحله تحقیق بوده و بشارت دهنده درمان هپاتیت B است که در مراحل پیشرفته آزمایش است و پیش‌بینی می‌شود به یکی از درمان‌های قوی برای مبارزه با ویروس تبدیل می‌شود. شرکت Pharmasset با یک شرکت سوئیسی دیگر نیز در زمینه داروی هپاتیت C همکاری می‌کند و داروی HIV نیز مرحله دوم از آزمایش سه مرحله‌ای قرار دارد.

.

علی‌رغم موفقیت‌های به دست آمده، این شرکت همچنان در زمینه یافتن روش‌های دیگری برای مبارزه با این سه ویروس در حال تحقیق است و در این راه، تکنولوژی نقش مهمی ایفا می‌کند. سال گذشته این شرکت در پی تحقیقات دارویی محاسباتی بود و 4 سرور Blade از HPE خریداری کرد تا شبیه‌سازی مولکولی را به امید یافتن مولفه‌های دارویی جدید انجام دهد. این مولفه‌ها مانع از تکثیر ویروس‌ها در بدن انسان می‌شوند.

.

در گذشته تحقیقات داروی آنتی‌ویروس در آزمایشگاه انجام می‌شد اما وقتی تعداد این آزمایشات به هزاران و یا حتی میلیون‌ها می‌رسد، مساله‌ساز می‌شود. استفاده از سرورها برای شبیه‌سازی کامپیوتر بسیار سریع‌تر و اقتصادی‌تر است. پروسه تحقیقات دارویی سریع و ساده نیست و حتی ممکن است تا پیدا کردن داروی نهایی 10 سال طول بکشد اما اگر بتوان میلیون‌ها ساختار دارویی را به 1000 و یا کمتر رساند، در زمان و منابع صرفه‌جویی حاصل می‌شود.

.

HPE Blade
HPE Blade Server