سرور HPE DL380 Gen9 می‌تواند با تنوع بسیار زیاد میزبان دستگاه‌های ذخیره‌سازی کلاسیک هارد دیسک و البته SSD‌های NVMe باشد. این دستگاه‌ها می‌توانند با Bay‌های مختلف پیکربندی بسیار متفاوت با پشتیبانی از اندازه استاندارد LFF و SFF را ارائه کند.

 • پیکربندی هشت SFF

 • پیکربندی اختیاری شانزده SFF همراه با شماره گذاری

 • پیکربندی اختیاری شانزده SFF همراه با استفاده از اکسپندر SAS

 • پیکربندی اختیاری بیست و چهار SFF

 • پیکربندی اختیاری بیست و چهار SFF همراه با استفاده از اکسپندر SAS در قسمت جلو و پشت

 • پیکربندی شش SFF از نوع NVMe همراه با هشت دستگاه ذخیره‌سازی SFF در Universal Media Bay 1

 • پیکربندی شش دستگاه SFF از نوع NVMe همراه با دو دستگاه SFF تصب شده در کیج Universal Media Bay 1

 • پیکربندی شش SFF از نوع NVMe همراه با دو درایو SFF در قسمت پشتی سرور

 • پیکربندی دوازده درایو LFF همراه با شماری گذاری

 • پیکربندی دوازده درایو LFF همراه با شماری گذاری همراه با اکسپندر SAS

 • پیکربندی دوازده درایو LFF همراه با شماره گذاری با اکسپندر SAS

 • پیکربندی چهار LFF با شماری گذاری

اکسپندر‌های SAS:

این سخت‌افزار در واقع راهی برای برقراری ارتباط بیت تعداد زیادی از دستگاه‌های ذخیره‌سازی نوع SAS است. اکسپندر در واقع شامل دو یا چند پورت‌های توسعه دهنده است. هر دستگاه اکسپندر شامل حداقل یک پروتکل مدیریت است که پورت مخصوص به خود را برای مدیریت دستگاه SAS بر عهده می‌گیرد. برای مثال هر اکسپندر می‌تواند شامل یک پروتکل هدف SAS برای دسترسی به دستگاه جانبی باشد. یک اکسپندر دستگاه اجباری برای برقراری ارتباط میان یک آغازگر و دستگاه هدف نیست اما اجازه می‌دهد تا یک دستگاه آغاز کننده بتواند با چندین دستگاه SAS یا SATA به راحتی ارتباط برقرار کند. در واقع می‌توان اکسپندر را به سوئیچ شبکه تشبیه کرد که سیستم‌های مختلفی را به یک پورت سویچ متصل می‌کند. SAS1 دو نوع مختلف از اکسپندر را در زمان عرضه معرفی کرد که البته این مدل‌ها در SAS2 کاملا از برچیده شد چون محدودیت توپولوژی زیادی برای پایده سازی به وجود می‌آورد. اکسپندر‌ها در واقع برای ایجاد توپولوژی‌های داخلی پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرند.