فرم نظر سنجی

نحوه برخورد مسئول پذیرش(Required)
مدت زمان ارائه سرویس فنی به دستگاه
امکان ارتباط مشتری با مرکز خدمات
روند و زمان انتظار پذیرش کالا
نحوه ارائه خدمات فنی
پاسخگویی و برخورد مسئول فنی
نحوه اطلاع رسانی جهت انجام خدمات
کیفیت کار و نظم پرسنل
MM slash DD slash YYYY